01

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Corinth Capital δεν είναι εξουσιοδοτημένη να λαμβάνει ή να μεταβιβάζει τις οδηγίες των πελατών σχετικά με τα επενδυτικά μέσα. Οι οδηγίες σχετικά με τα επενδυτικά μέσα μπορούν να δοθούν μόνο μέσω των πλατφορμών διαπραγμάτευσης που διαχειρίζεται η Goldenburg Group Limited, δηλαδή οι οδηγίες παραλαμβάνονται και εκτελούνται απευθείας από την Goldenburg Group Limited.
02

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

Διαχειριστής Λογαριασμού

Εργασιακές ευθύνες:

 • Δημιουργία σχέσεων με τους πελάτες με βάση την εμπιστοσύνη και το σεβασμό.
 • Επικοινωνία με τους πελάτες για κατανόηση των αναγκών τους και επεξήγηση των προϊόντων
 • Συλλογή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών
 • Προσδιορισμός των τάσεων της βιομηχανίας.

Αντιπρόσωπος Πωλήσεων

Εργασιακές ευθύνες:

 • Δημιουργία σχέσεων με τους πελάτες με βάση την εμπιστοσύνη και το σεβασμό.
 • Επικοινωνία με τους πελάτες για κατανόηση των αναγκών τους και επεξήγηση των προϊόντων
 • Συλλογή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών.
 • Προσδιορισμός των τάσεων της βιομηχανίας.

Υπάλληλος Γραφείου

Εργασιακές ευθύνες:

 • Προωθήστε τις υπηρεσίες της Εταιρείας
 • Εκτέλεση δραστηριοτήτων μάρκετινγκ
 • Παροχή πληροφοριών σε υποψήφιους πελάτες