01

Η Corinth Capital είναι συνδεδεμένος αντιπρόσωπος, όπως ορίζεται στο άρθρο 29 του Εθνικού Νόμου 3606/2007.

02

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Corinth Capital MEPE είναι ένας διορισμένος συνδεδεμένος αντιπρόσωπος της Goldenburg Group Ltd, μιας Κυπριακής Εταιρείας Επενδύσεων η οποία ρυθμίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου "CySEC". Η Corinth Capital MEPE είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και ο εγγεγραμμένος αριθμός είναι 145104301000.

Η Corinth Capital έχει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Γνωριμία της Goldenburg Group Ltd σε όλα τα ενδιαφερόμενα άτομα

Υποστήριξη με όλα τα συμβατικά έγγραφα

Διοικητική και τεχνική υποστήριξη